Produktgarantin är detsamma som vårt kvalitetslöfte till dig. Vi garanterar att produkten vid inköpstillfället är fri från defekter i utförande och tillverkningsmaterial. Produkten har under tillverkningsprocessen genomgått flera olika kvalitetskontroller. Om produkten under garantitiden trots alla våra ansträngningar uppvisar tecken på material- eller tillverkningsfel kommer vi att uppfylla garantivillkoren. Om du vill ha mer information om dessa villkor kontaktar du en auktoriserad iCandy-återförsäljare.

Vi ber dig att efter inköpet registrera produkten/produkterna på www.icandyworld.com eller skicka in ditt registreringsformulär. Vänligen placera originalkvittot i fickan längst bak i garantidokumentationen. Inköpsdatumet är viktigt och måste synas tydligt.

Från inköpsdatumet omfattas din iCandy-produkt automatiskt av vår garanti mot material- och tillverkningsfel. Denna garanti erbjuds som tillägg till dina lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa.

Obs! Användningen av ståbrädor (s.k. buggy boards) på ett iCandy-chassi gör garantin ogiltig.

Garantivillkor

  • iCandy-chassi och sitsens ram – 24 månader
  • iCandy sitsklädsel, tyg på liggdelsomvandlaren, liggdel och tillbehör – 6 månader
  • Om du registrerar produkten inom 6 månader från inköpsdatumet får du ytterligare 6 månaders garanti.

Vad garantin inte täcker in

Skador till följd av normalt slitage eller som orsakats av att man inte följt skötselanvisningarna, olycksfall, olämplig användning eller försumlighet. Garantin gäller inte i följande situationer:

  • 1. Om produkten används för andra syften än de som beskrivs i instruktionerna
  • 2. Om produkten skickas för reparation via återförsäljare eller distributör som inte är auktoriserad
  • 3. Om reparationer utförts av tredjepart eller återförsäljare som inte är auktoriserad
  • 4. Om produkten köpts över internet, via en återförsäljare som inte är auktoriserad eller i begagnat skick
  • 5. Om produktens serienummer har tagits bort (på vagnen återfinns serienumret under undersitsens tyg och på liggdelen återfinns det på cafévippen).
  • 6. Om chassit skadats pga. att du använt en ståbräda (s.k. buggy board).

Var garantin gäller

Garantin gäller endast i inköpslandet. Garantin gäller endast för den första inköparen och kan inte överföras.

Om du upptäcker fel

Om du får problem med din iCandy-produkt kontaktar du din auktoriserade iCandy-återförsäljare.

Viktig information

Om reparationer utförs innebär inte detta att garantin förlängs automatiskt.

Tryck på play -knappen ovan och se till att du har dina högtalare påslagna
Close
Close
title
desc
Close
3D HJÄLP

För att rotera bilden klicka eller dra bilden i önskad riktning eller använd vänsterpil och högerpil på tangentbordet.

Om du vill zooma in och ut kan du antingen använda rullhjulet på musen (om den har ett) eller använda 'A' och 'Z'-tangenterna på tangentbordet.
CLOSE HELP
Close
Close

garanti