Sekretess- och cookiepolicy

iCandy World Limited har åtagit sig att bevara integriteten hos alla besökare på www.icandyworld.com och icnadyuk.com. Var vänlig läs följande sekretesspolicy för att förstå hur vi använder och skyddar den information du ger oss.

Genom användning av vår hemsida ger du ditt medgivande till insamlingen, användningen och överlåtandet av dina uppgifter under sekretesspolicyns villkor.

1. Definitioner

1.1 Följande ord och uttryck har följande mening såvida det inte är oförenligt med sammanhanget:

"Övervakningsansvarig" - Catherine Payne, iCandy World Limited, Montgomery Way, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, England, +44 (0) 1767 604400

"Cookies" - en liten mängd information skickad från servern som sedan lagras på din dators hårddisk;

"DSL" - Dataskyddslagen 1998 i dess lydelse;

"Informationsbehandlare", "Personuppgifter", "Behandla" eller "Behandling", "Känsliga personuppgifter" - enligt definition i DSL;

"Hemsida" - www.icandyworld.com och icandyworld.com;

"Vi", "Oss" eller "Vår" - iCandy World Limited är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 00282792 och vars registrerade kontor ligger på iCandy World Limited, Montgomery Way, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, England; och

"Du", "Din" - en privatperson, ett företag eller en firma som får åtkomst till vår hemsida.

2. Introduktion

2.1 Denna sekretesspolicy är en redogörelse för hur vi ska behandla din personliga information. Vi tar dina personuppgifters säkerhet och sekretess väldigt seriöst och vi har åtagit oss att skydda din sekretess på nätet. Vänligen var medveten om att kommunikation över Internet som till exempel e-post inte är säker om den inte är krypterad. Vi tar inte något ansvar för någon obehörig tillgång till eller förlust av personuppgifter utom vår kontroll. Du kan ha tillgång till de flesta områden på vår hemsida utan att registrera dig hos oss. Vissa områden på hemsidan kan bara öppnas för dig om du registrerar dig.

2.2 Våra huvudsakliga skäl för att samla in dina personuppgifter är att svara på de förfrågningar som du då och då kan komma att göra på vår hemsida, för att registrera produkter som du har köpt från en av våra återförsäljare, för att på din begäran lämna broschyrer till dig och för att ge dig så effektiv service som möjligt. Vi räknar inte med att samla in och behandla känsliga personuppgifter om dig.

2.3 Denna sekretesspolicy kan ändras då och då så kontrollera den regelbundet.

2.4 Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Vänligen observera att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på hemsidor länkade till våra hemsidor och råder dig att läsa sekretesspolicy på varje hemsida du besöker som samlar in personuppgifter.

3. Vår policy för behandling av dina personuppgifter

3.1 Vilka personuppgifter behandlar vi och var får vi dem ifrån?

3.1.1 när du fyller i dina detaljer på hemsidan i de tillgängliga formulären för att kontakta oss, begär en broschyr eller registrerar en produkt på vår hemsida kommer vi att samla in personuppgifter från dig;

3.1.2 när du kontakter oss via post, e-post eller telefon kan vi komma att samla in personuppgifter från dig;

3.1.3. personuppgifter kan också samlas in automatiskt via din webbläsare;

3.1.4 de sorters personuppgifter vi kan samla in från dig kan till exempel innefatta ditt namn, dina kontaktuppgifter (som din adress, ditt telefonnummer och dina e-postadresser) och andra uppgifter som samlats in genom de formulär som finns tillgängliga på vår hemsida för att du ska kunna kontakta oss, be om en broschyr eller registrera en produkt; och

3.1.5 vi kan också samla icke-personligt identifierbara uppgifter om ditt besök på vår hemsida genom användningen av cookies. Dessa uppgifter kan till exempel inkludera vilka webbsidor du besöker. Dessa uppgifter hjälper oss att bättre hantera och utveckla vår hemsida.

4. Vad gör vi med dina personuppgifter?

4.1 Vi behandlar dina personuppgifter så att:

4.1.1 vi kan hantera de allmänna frågor som du då och då kan ställa på vår hemsida, via post, e-post eller över telefon;

4.1.2 vi kan ge dig en broschyr när du bett om den via vår hemsida, post, e-post eller telefon;

4.1.3 vi kan registrera produkter åt dig.

4.2 Andra anledningar till att vi kan behandla dina personuppgifter är:

4.2.1 vår allmänna administration av dina registrerade uppgifter;

4.2.2 vårt allmänna underhåll av vår databas och våra register;

4.2.3 av säkerhetsskäl för att skydda dina personuppgifter som innehas och/eller behandlas av oss;

4.2.4 för träning av våra anställda för att kunna ge dig vår service;

4.2.5 för våra allmänna marknadsföringssyften där du har meddelat oss att du för tillfället gärna tar emot information av oss, om oss och om våra produkter och erbjudanden.

4.3 När du går in på en hemsida kommer din dator automatiskt att förses med en cookie. Cookies i sig identifierar inte den personliga användaren, bara datorn som används. Många hemsidor gör detta för att spåra trafikflöden när en användare besöker deras hemsida. Om du vill avvisa vår cookie kan du konfigurera din webbläsare så att cookien inte inrättas (se villkor 10 nedan), alternativt kan du be din webbläsare att varna varje gång en cookie håller på att inrättas.

4.4 Du bekräftar att du, genom att förse oss med dina personuppgifter, går med på att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den här sekretesspolicyn.

5. Vem mer får se dina personuppgifter?

5.1 Våra informationsbehandlare, som kan vara våra anställda eller underleverantörer.

5.2 Sådana marknadsföringsbolag som används då och då av oss.

5.3 Andra företag som ingår i en företagsgrupp som vi då och då kan vara en del av.

6. Dina rättigheter

6.1 Du har rätten att protestera mot att dina personuppgifter används för 'direkt marknadsföring' och/eller 'värdutskick' (se villkor 4.2.5 och 5.2 ovan). Du kan när som helst ändra dina åsikter gällande den information du vill ta emot genom att skriftligen kontakta vår övervakningsansvarige via post eller e-post.

6.2 Som nämndes ovan kan du ställa in din webbläsare att vägra cookies eller så kan du be din webbläsare att varna när en cookie håller på att inrättas (se villkor 10).

6.3 Du har rätt under DSL att begära uppgifter från oss om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Sådana begäranden bör göras skriftligen via post [eller e-post] till övervakningsansvariga och bör åtföljas av en avgift på £10,00. Vi kommer att ge dig den relevanta informationen inom 40 dagar efter mottagandet av avgiften.

6.4 Du har andra rättigheter under DSL i relation till vår behandling av dina personuppgifter.

7. Hantering av dina personuppgifter

7.1 Vi åtar oss säkerheten av dina personuppgifter. Alla våra anställda och underleverantörer som har tillgång till dina personuppgifter och/eller som är kopplade till behandlingen av den informationen är enligt avtal skyldiga att respektera dina personuppgifters sekretess.

7.2 Vi har verkställt tekniska åtgärder och säkerhetspolicyer för att skydda de personuppgifter vi har i vår kontroll från obehörig åtkomst, olämplig användning, ändring, olaglig eller oavsiktlig förstörelse eller oavsiktlig förlust.

8. Allmän tillämpning av vår sekretesspolicy

8.1 Denna sekretesspolicy gäller bara för insamlingen och användningen av personuppgifter som har getts till oss och inte för personuppgifter som du kan ge till en tredje part (inklusive men utan begränsning till tredje parts drift av någon hemsida som länkas till vår hemsida). Alla tredje parter kommer att ha sina egna policyer gällande behandling av personuppgifter som du ger dem och/eller dina personuppgifter som vi kommer att lämna till dem i enlighet med den här sekretesspolicyn.

9. Kontaktinformation

9.1 Om du har några frågor om vår behandling eller användning av dina personuppgifter bör du skriva i första hand till övervakningsansvarige.

9.2 Om du vill lära dig mer om dina rättigheter gällande dina personuppgifter bör du kontakta Information Commissioners kontors informationslinje på: (0044) 01625 545745 eller besöka deras hemsida på www.ico.gov.uk.

10. Cookies

När vi tillhandahåller tjänster vill vi göra dem enkla, användbara och pålitliga. Där tjänster levereras på Internet innefattas ibland placering av små mängder information på din enhet, till exempel dator eller mobiltelefon. Dessa inkluderar små filer som kallas cookies. De kan inte användas för att identifiera dig personligen.

Dessa informationsbitar används för att förbättra tjänsterna för dig, till exempel:

- möjliggör för en tjänst att känna igen din enhet så att du inte måste ge samma information flera gånger under en aktivitet

- inser att du kanske redan har angett ditt användarnamn och lösenord så att du inte behöver göra det för varje webbsida som begärs

- mäter hur många människor som använder tjänsterna så att de kan göras enklare att använda och så att det finns tillräcklig kapacitet för att säkerställa att de är snabba

Du kan hantera de små filerna själv och lära dig mer om dem på: http://www.direct.gov.uk/en/SiteInformation/DG_197506?CID=Central&PLA=url_mon&CRE=managing_cookies

Vår användning av cookies

När vi tillhandahåller tjänster vill vi göra dem enkla, användbara och pålitliga. Där tjänster levereras på Internet innefattas ibland placering av små mängder information på din enhet, till exempel din dator eller mobiltelefon. Dessa inkluderar små filer som kallas cookies. De kan inte användas för att identifiera dig personligen.

Dessa informationsbitar används för att förbättra tjänsterna för dig, till exempel:

- inser att du kanske redan har angett ditt användarnamn och lösenord så att du inte behöver göra det för varje webbsida som begärs

- mäter hur många människor som använder tjänsterna så att de kan göras enklare att använda och så att det finns tillräcklig kapacitet för att säkerställa att de är snabba

- analyserar anonym data för att hjälpa oss förstå hur människor interagerar med våra tjänster så att vi kan göra dem bättre.

Du kan hantera de små filerna själv och lära dig mer om dem på: http://www.direct.gov.uk/en/SiteInformation/DG_197506?CID=Central&PLA=url_mon&CRE=managing_cookies

Lär dig hur du tar bort cookies som inrättats på din enhet: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1' Vår användning av cookies'

Det finns två typer av cookies som du kan träffa på när du använder våra webbsidor:

Första parts cookies: dessa är våra egna cookies, kontrollerade av oss och används för att tillhandahålla information om användning av vår hemsida.

Våra webbsidor använder cookies på flera platser - vi har listat var och en av dem nedan med fler detaljer om varför vi använder dem och hur länge de varar.

Cookies inrättade av våra webbsidor


PHPSESSID - Autentiseringssession för att förhindra inloggning flera gånger under en webbläsarsession

Typiskt innehåll: Hashade data - icke-personlig, upphör vid avslut. Tredje parts cookies: dessa är cookies som hittas i andra företags internetverktyg som vi använder för att förbättra vår hemsida, till exempel Facebook eller Twitter som har sina egna cookies som kontrolleras av dem.

Google Analytics och Maps 
Spårar hur besökare når vår sida och den väg de tar genom den för att hjälpa oss att förbättra vår service till dig. Vi använder till exempel Google Analytics, en populär internetanalystjänst tillhandahållen av Google. Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss analysera hur användare använder hemsidan. Ta reda på mer om hur dessa cookies används på Googles sekretessida. Vi använder också Google Maps för att förbättra vår webbupplevelse. Ta reda på mer om hur dessa cookies används på Googles sekretessida. Ibland använder vi ett antal leverantörer som också kan använda cookies på sina hemsidor för dess räkning. iCandy kontrollerar inte spridningen av dessa cookies. Mer information på m/intl/en_uk/policies/privacy/

Addthis
Dessa cookies används för att samla information om hur besökare delar information från vår hemsida. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra hemsidan. Mer information på http://www.addthis.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=25437

MyShopify.com
Används för att möjliggöra butiksfunktionalitet. Mer information på http://www.shopify.com

Patentansökan under behandling

Patenterad

Tryck på play -knappen ovan och se till att du har dina högtalare påslagna
Close
Close
title
desc
Close
3D HJÄLP

För att rotera bilden klicka eller dra bilden i önskad riktning eller använd vänsterpil och högerpil på tangentbordet.

Om du vill zooma in och ut kan du antingen använda rullhjulet på musen (om den har ett) eller använda 'A' och 'Z'-tangenterna på tangentbordet.
CLOSE HELP
Close
Close

integritetspolicy