INTEGRITETSPOLICY

  iCandy World Limited är måna om att skydda integriteten hos alla besökare på www.icandyworld.com och icandyuk.com. Läs igenom följande integritetspolicy för information om hur vi använder och skyddar de uppgifter som du lämnar ut till oss.

  Genom att använda vår webbplats godtar du insamling, användning och överföring av de uppgifter du lämnar i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.

  1. Definitioner

  1.1 Följande ord och uttryck har följande innebörd såvida inte de står i strid med sammanhanget:

  ”Efterlevnadsansvarig” – Jenni Matthews, iCandy World Limited, Montgomery Way, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, England, +44-(0)1767-604 400.

  ”Cookies” – en liten datafil som skickas från servern och sparas på hårddisken på användarens dator.

  ”DPA” – Data Protection Act 1998 (brittiska dataskyddslagen), inklusive tillägg och ändringar.

  ”Databehandlare”, ”personuppgifter”, ”bearbeta” eller ”bearbetning”, ”känsliga personuppgifter” – i enlighet med definitionerna i DPA.

  ”Webbplats” – www.icandyworld.com och icandyworld.com.

  ”Vi", ”oss”, ”vår” eller ”våra” – iCandy World Limited är ett aktiebolag inregistrerat i England och Wales med företagsregistreringsnummer 00282792 och säte på iCandy World Limited, Montgomery Way, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, England.

  ”Du”, ”din”, ”ditt” eller ”dina” – en fysisk eller juridisk person som besöker vår webbplats.

  2. Inledning

  2.1 Denna integritetspolicy är en redogörelse för hur vi bearbetar och hanterar dina personuppgifter. Vi tar din och dina personuppgifters säkerhet och integritet på största allvar och vi förbinder oss att värna om din integritet online. Observera att kommunikation över internet, inklusive e-postmeddelanden, inte är säker såvida den inte är krypterad. Vi tar inget ansvar för obehörig åtkomst eller förlust av personuppgifter som står utanför vår kontroll. Du har tillgång till de flesta delar av vår webbplatsen utan att du behöver registrera dig hos oss. Vissa avsnitt av webbplatsen är dock endast öppna för dig om du registrerar dig.

  2.2 Våra huvudsakliga skäl till att samla in dina personuppgifter är att kunna besvara förfrågningar som du emellanåt ställer på vår webbplats, registrera produkter som du har köpt från någon av våra återförsäljare, tillhandahålla broschyrer på begäran och tillhandahålla effektivast möjliga service. Vi förväntar oss inte att behöva samla in eller bearbeta känsliga personuppgifter om dig.

  2.3 Denna integritetspolicy kan revideras emellanåt och du bör därför kontrollera den regelbundet.

  2.4 Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att vi inte har något ansvar för integritetspraxis på de webbplatser som vi länkar till och råder dig därför att läsa integritetsmeddelanden på respektive webbplats som du besöker som samlar in personuppgifter.

  3. Vår policy för bearbetning av dina personuppgifter

  3.1 Vilka personuppgifter bearbetar vi och varifrån får vi den?

  3.1.1 När du skickar in uppgifter till webbplatsen genom formulär som du fyller i för att kontakta oss, beställa broschyrer eller registrera produkter på vår webbplats samlar vi in personuppgifter om dig.

  3.1.2 När du kontaktar oss per brev, e-post eller telefon kan det hända att vi samlar in personuppgifter om dig.

  3.1.3 Det kan också hända att din webbläsare automatiskt samlar in personuppgifter.

  3.1.4 De typer av personuppgifter som vi samlar in från dig omfattar bl.a. namn, kontaktinformation (t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress) och andra uppgifter som samlas in genom formulär som tillhandahålls på vår webbplats och du fyller i för att kontakta oss, beställa broschyrer eller registrera produkter.

  3.1.5 Det kan också hända att vi samlar in andra uppgifter (icke personuppgifter) om ditt besök på vår webbplats med hjälp av cookies. Denna information kan bl.a. omfatta de sidor som du besöker. Denna information hjälper oss att bättre administrera och vidareutveckla vår webbplats.

  4. Vad gör vi med dina personuppgifter?

  4.1 Vi bearbetar dina personuppgifter i följande syften:

  4.1.1 För att kunna hantera allmänna förfrågningar som du emellanåt ställer på vår webbplats, per brev, via e-post eller på telefon.

  4.1.2 För att kunna tillhandahålla broschyrer när du begär detta på vår webbplats, per brev, via e-post eller på telefon.

  4.1.3 För att kunna registrera dig som ägare till produkter.

  4.2 Andra syften för vilka vi kan bearbeta dina personuppgifter:

  4.2.1 Allmän administration av dina uppgifter i våra arkiv från vår sida.

  4.2.2 Allmänt underhåll av våra databaser och arkiv från vår sida.

  4.2.3 Av säkerhetsskäl för att skydda dina personuppgifter som vi förfogar över och/eller bearbetar.

  4.2.4 För utbildning av våra anställda i syfte att kunna tillhandahålla service/tjänster till dig.

  4.2.5 För allmänna marknadsföringsändamål ifall du har meddelat oss att du emellanåt vill få information om oss och våra produkter och erbjudanden.

  4.3 När du går in på vår webbplats skickas automatiskt en cookie till din dator. Cookies identifierar i sig själva inte enskilda användare, utan endast den dator som användes. Många webbplatser gör detta när en användare besöker deras webbplatser för att kunna följa trafikflödet. Om du vill avvisa vår cookie kan du ställa in webbläsaren så att den gör detta (se punkt 10 nedan), alternativt kan du be webbläsaren varna dig varje gång en cookie läggs upp.

  4.4 Genom att lämna ut personuppgifter till oss godtar du bearbetning av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

  5. Vilka andra får se dina personuppgifter?

  5.1 Våra databehandlare, vilka kan vara våra egna anställda eller underleverantörer.

  5.2 Marknadsföringsföretag som vi emellanåt använder.

  5.3 Andra företag som ingår i den koncern som vi eventuellt tillhör emellanåt.

  6. Dina rättigheter

  6.1 Du äger rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsförings- och/eller utskicksändamål (se punkt 4.2.5 och 5.2 ovan). Du kan när som helst ändra dina inställningar i fråga om den information som du vill ta emot genom att kontakta vår efterlevnadsansvarige skriftligen per brev eller e-post.

  6.2 Som påpekas ovan kan du ställa in webbläsare så att den avvisar cookies eller varnar dig varje gång en cookie läggs upp (se punkt 10).

  6.3 Enligt DPA äger du rätt att begära information från oss om vilka av dina personuppgifter som vi bearbetar. En sådan begäran ska ställas skriftligen per brev (eller e-post) till den efterlevnadsansvarige. För detta tas en avgift på 10,00 GBP ut. Vi förser dig med relevant information inom 40 dagar från det att avgiften är oss till handa.

  6.4 Du har andra rättigheter enligt DPA i fråga om vår bearbetning av dina personuppgifter.

  7. Underhåll av dina personuppgifter

  7.1 Vi förbinder oss att skydda dina personuppgifter. Alla våra medarbetare och underleverantörer med tillgång till dina personuppgifter och/eller är förknippade med bearbetningen av dessa uppgifter är avtalsmässigt förpliktade att hemlighålla dina personuppgifter.

  7.2 Vi har implementerat tekniska åtgärder och säkerhetspolicyer för att skydda de personuppgifter som vi förfogar över mot obehörig åtkomst, obehörig användning, modifiering, olaglig eller oavsiktlig destruktion eller oavsiktlig förlust.

  8. Allmän omfattning av vår integritetspolicy

  8.1 Denna integritetspolicy gäller endast insamling och användning av dina personuppgifter som lämnats ut till oss och inte till personuppgifter som du eventuellt lämnar ut direkt till tredje part (exempelvis direkt till utomstående operatörer av webbplatser som kan vara länkad till vår webbplats). Alla tredje parter har sina egna policyer i fråga om bearbetning av personuppgifter som du lämnar ut till dem och/eller de personuppgifter om dig som vi lämnar ut till dem i enlighet med denna integritetspolicy.

  9. Kontaktinformation

  9.1 Om du har några frågor om vår bearbetning eller användning av dina personuppgifter bör du i första hand skriva till vår efterlevnadsansvarige.

  9.2 Om du vill ta reda på mer om dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter kan du kontakta Informationskommissionärens informationslinje på +44-(0)1625-545 745 eller besöka deras webbplats på www.ico.gov.uk.

  10. Cookies

  När vi tillhandahåller service och tjänster vill vi att de ska vara smidiga, praktiska och pålitliga. I de fall där service och tjänster levereras via internet kan det ibland hända att små mängder information placeras på din enhet, t.ex. din dator eller mobiltelefon. Detta omfattar små filer, s.k. cookies. De kan inte användas för att identifiera dig personligen.

  Denna information används för att förbättra den tillhandahållna tjänsten eller servicen, till exempel:

  • För att göra det möjligt för en service/tjänst att identifiera enheten så att du inte behöver uppge samma information flera gånger under en åtgärd.
  • För att identifiera att du eventuellt redan har angett användarnamn och lösenord så att du inte behöver göra det på varenda sida som du besöker på webbplatsen.
  • För att mäta hur många personer som använder service/tjänster så att de kan göras mer användarvänliga och se till att det finns tillräcklig kapacitet så att de fungerar snabbt.

  Du kan hantera dessa små filer själv och lära dig mer om dem på: http://www.direct.gov.uk/en/SiteInformation/DG_197506?CID=Central&PLA=url_mon&CRE=managing_cookies

  Vår användning av cookies

  När vi tillhandahåller service och tjänster vill vi att de ska vara smidiga, praktiska och pålitliga. I de faller där service och tjänster levereras via internet kan det ibland hända att små informationsfiler placeras på din enhet, t.ex. din dator eller mobiltelefon. Detta omfattar små filer, s.k. cookies. De kan inte användas för att identifiera dig personligen.

  Denna information används för att förbättra den tillhandahållna tjänsten eller servicen, till exempel:

  För att identifiera att du eventuellt redan har angett användarnamn och lösenord så att du inte behöver göra det på varenda sida som du besöker på webbplatsen.
  För att mäta hur många personer som använder service/tjänster så att de kan göras mer användarvänliga och se till att det finns tillräcklig kapacitet så att de fungerar snabbt.
  För att analysera anonymiserade data för att hjälpa oss förstå bättre hur besökarna använder sig av våra tjänster så att vi kan vidareutveckla dem.

  Du kan hantera dessa små filer själv och lära dig mer om dem på: http://www.aboutcookies.org/

  Det finns två typer av cookies som du kan stöta på när du använder vår webbplats:

  Förstapartscookies, d.v.s. våra egna cookies som vi styr över och använder för att få information om hur vår webbplats används. Tredjepartscookies, som läggs upp av utomstående webbplats. iCandy har ingen kontroll över dessa cookies.

  Vi använder cookies på flera ställen på vår webbplats. Vi har gjort en förteckning av dem nedan med uppgifter om varför vi använder dem och hur länge de kommer att ligga kvar.

  Förstapartscookies,

  PHPSESSID – autentiseringssession för att förhindra att man behöver logga in flera gånger under en webbläsarsession. Typiskt material: hash-data – icke personuppgifter, löper ut när du lämnar webbplatsen.

  Tredjepartscookies

  Google Analytics och Google Maps – för att spåra hur besökarna når vår webbplats och vilken väg de tar sig igenom webbplatsen så att vi kan förbättra vår service till besökarna. Vi använder till exempel Google Analytics, en populär webbanalystjänst från Google. Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss analysera användningen av webbplatsen. I Googles integritetspolicy kan du läsa mer om hur dessa cookies används. Vi använder också Google Maps för att förbättra webbläsarupplevelsen. I Googles integritetspolicy kan du läsa mer om hur dessa cookies används. http://www.google.com/intl/en_uk/policies/privacy/

  Addthis

  Dessa cookies används för att samla in information om hur besökarna delar med sig av information från vår webbplats. Vi använder dessa uppgifter för att sammanställa rapporter och vidareutveckla webbplatsen. För vidare information, se http://www.addthis.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=25437

  MyShopify.com

  Används för att aktivera köpfunktioner. För vidare information, se http://www.shopify.com