Informace o záruce

Záruka

Záruka na váš výrobek je naším příslibem kvality. Garantujeme vám, že tento výrobek je bez vad, co se týká řemeslného zpracování a zpracování materiálu v době zakoupení. Během výrobního procesu byl váš výrobek několikrát podroben kontrole kvality. Pokud přes veškerou snahu vykazuje výrobek výrobní vady nebo kazy materiálu během záruční doby, budeme postupovat v souladu s podmínkami záruky. Pro další detaily ohledně těchto podmínek, prosím kontaktujte vašeho místního autorizovaného dodavatele. 
Po zakoupení vašeho výrobku si prosím ponechte originální účet v kapse na zadní straně záruční knížky. Datum nákupu by mělo být jasně viditelné, je důležité provést kontrolu při zakoupení výrobku. 
Vaše výrobky iCandy jsou okamžitě ode dne nákupu kryty proti výrobním vadám nebo vadám materiálu. Tato záruka je poskytovaná navíc a neovlivňuje vaše zákonná práva.

Záruční doba

Podvozek a rámy sedačky – 24 po sobě jdoucích měsíců
Látky na sedačky, látka na přeměnu korbičky a doplňky – 6 měsíců
Získejte dodatečnou záruku 6 měsíců na váš podvozek a rám(y), když u nás zaregistrujete váš výrobek během 6 měsíců od zakoupení. 

Co vaše záruka nekryje

Poškození způsobené běžným opotřebením, náhodné poškození, nesprávné používání a poškození způsobené nedbalostí a nedodržováním návodu k použití. 
Záruka není platná v následujících situacích:

  • 1. V případě použití jiném než je v návodu k použití.
  • 2. Pokud je výrobek předložen k opravě obchodníkem / distributorem, který námi není autorizovaný.
  • 3. Pokud byly opravy prováděny třetí stranou nebo obchodníkem, který námi není autorizován nebo schválen.
  • 4. Pokud jste zakoupili váš výrobek od neautorizovaného prodejce nebo z druhé ruky.
  • 5. Pokud bylo sériové číslo výrobku odstraněno. 

Kde platí vaše záruka

Vaše záruka platí pouze v zemi zakoupení výrobku. Záruka se vztahuje na prvního majitele a není přenosná. 

Co dělat v případě výskytu problémů

Pokud čelíte nějakému problému s vaším výrobkem iCandy, prosím kontaktujte vašeho původního autorizovaného prodejce.  

Důležité informace

Provádění opravy nedává automaticky právo k prodloužení záruky.

Registrace výrobku

Klikněte zde pro registraci vašeho výrobku online

Prosím zmáčkněte tlačítko 'přehrát' výše a ujistěte se, že máte zapnuté reproduktory
Close
Close
title
desc
Close
3D HELP

Abyste obrázkem otáčeli, klikněte na něj a táhněte požadovaným směrem nebo použijte levé a pravé tlačítko na vaší klávesnici.

Pro přiblížení použijte buď kolečko pro scrollování na vaší myši (pokud ho má), nebo použijte tlačítka 'A' nebo 'Z' na klávesnici.
CLOSE HELP
Close
Close