Zásady ochrany osobních dat a zpracování souborů cookie

Společnost iCandy World Limited věnuje velkou pozornost ochraně soukromí všech návštěvníků webu www.icandyworld.com a icandyuk.com. Přečtěte si, prosím, následující Zásady ochrany osobních údajů, a seznamte se způsoby, jakými používáme a chráníme informace, které nám poskytujete.

Používáním obsahu našeho webu dáváte souhlas se shromažďováním, použitím a přenášením vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních dat.

1. Definice

1.1 Níže uvedená slova a výrazy mají následující významy, pokud z kontextu nevyplývá jinak:

„Zodpovědná osoba“ – Catherine Payne, iCandy World Limited, Montgomery Way, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, England, +44 (0) 1767 604400;

„Soubory cookie“ – malé množství dat odeslané ze serveru, které je následně uloženo na pevném disku počítače;

„DPA“ – zákon o ochraně dat z roku 1998 v novelizovaném znění (Data Protection Act);

„Zpracovatelé dat“, „Osobní data“, „Zpracování“ nebo „Proces“, „Citlivé osobní údaje“ – jak jsou definovány v DPA;

„Web“ – www.icandyworld.com a icandyworld.com;

„My“, „Nám/Nás“ nebo „Náš“ – společnost iCandy World Limited, společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 00282792 se sídlem iCandy World Limited, Montgomery Way, Bigleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, England; a

„Vy“, „Váš“ – jednotlivec, společnost nebo firma, která navštíví náš Web.

2. Úvod

2.1 Tyto Zásady ochrany osobních dat představují prohlášení o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje. Zabezpečení a ochranu vás a vašich osobních údajů bereme velmi vážně a ochrana vašeho soukromí online je pro nás velmi důležitá. Měli byste si uvědomit, že komunikace v síti Internet, jako jsou e-maily, není bezpečná, pokud není šifrovaná. Nepřebíráme zodpovědnost za jakýkoli neoprávněný přístup či ztrátu osobních dat, které jsou mimo naši kontrolu. Přístup k většině stránek na našem Webu je možný bez registrace. Některé části našeho Webu lze otevřít pouze po registraci.

2.2 Naším primárním důvodem pro shromažďování vašich osobních dat je možnost reagovat na dotazy, které můžete na našem Webu čas od času pokládat, registrace produktů zakoupených od našich prodejců, zasílání brožur na vyžádání a poskytování co nejefektivnějších služeb. Nemáme v úmyslu shromažďovat nebo zpracovávat vaše citlivé údaje.

2.3 Tyto zásady ochrany osobních dat mohou být příležitostně měněny, proto je pravidelně kontrolujte.

2.4 Náš Web obsahuje odkazy na jiné weby. Vezměte, prosím, na vědomí, že neneseme zodpovědnost za zásady ochrany osobních dat na webech, na které směřují odkazy z našich Webů, a doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na jednotlivých webech, které navštívíte a které shromažďují osobní údaje.

3. Naše zásady zpracování vašich osobních dat

3.1 Jaká osobní data zpracováváme a kde je získáváme?

3.1.1 když odešlete své detailní údaje na Webu prostřednictvím našich kontaktních formulářů, požádáte o brožuru nebo na našem Webu zaregistrujete produkt, budeme vaše údaje shromažďovat;

3.1.2 když nás kontaktujete poštou, e-mailem nebo telefonicky, můžeme vaše osobní data shromažďovat;

3.1.3 osobní data mohou být také získávána automaticky prostřednictvím internetového prohlížeče;

3.1.4 osobní data, která od vás můžeme shromažďovat, mohou zahrnovat např. vaše jméno, kontaktní informace (např. adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu) a další informace shromažďované prostřednictvím kontaktních formulářů na našem Webu, při vyžádání brožury nebo registraci produktu, a

3.1.5 můžeme také shromažďovat informace, které neslouží k osobní identifikace, o vašich návštěvách na našem Webu prostřednictvím souborů cookie. Tyto informace mohou zahrnovat např. stránky, které procházíte. Tyto informace nám pomáhají lépe spravovat a rozvíjet náš Web.

4. Jak s vašimi osobními daty nakládáme?

4.1 Vaše osobní data zpracováváme z následujících důvodů:

4.1.1 abychom mohli odpovídat na obecné dotazy, které můžete na našem Webu čas od času vznášet poštou, e-mailem nebo telefonicky;

4.1.2 abychom vám mohli zaslat brožuru, kterou jste si vyžádali z našeho Webu poštou, e-mailem nebo telefonicky;

4.1.3 abychom mohli zaregistrovat váš produkt.

4.2 Další účely, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní data:

4.2.1 všeobecná administrace našich záznamů o vás;

4.2.2 všeobecná údržba naší databáze a záznamů;

4.2.3 z bezpečnostních důvodů kvůli ochraně vašich osobních dat námi uchovávaných a zpracovávaných;

4.2.4 pro účely školení našich zaměstnanců v oblast poskytování služeb;

4.2.5 pro obecné marketingové účely, pokud nám dáte svolení, abychom vám zasílali informace o naší společnosti, produktech a nabídkách.

4.3 Když navštívíte náš Web, vašemu počítači bude automaticky zaslán soubor cookie. Soubory cookie samy o sobě neidentifikují jednotlivé uživatele, pouze používané počítače. Mnoho webů tuto funkci využívá, kdykoli je navštíví nějaký uživatel, z důvodů sledování provozu. Pokud chcete soubor cookie odmítnout, můžete takto nakonfigurovat svůj prohlížet (viz podmínka 10 níže), případně můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby při nastavení souboru cookie zobrazil upozornění.

4.4 Berete na vědomí, že poskytnutím svých osobních dat vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních dat.

5. Kdo další uvidí vaše osobní data

5.1 Zpracovatelé dat, což mohou být naši zaměstnanci nebo subdodavatelé.

5.2 Marketingové společnosti, jejichž služeb čas od času využíváme.

5.3 Další společnosti, které jsou součástí seskupení společností, jichž můžeme být příležitostně členy.

6. Vaše práva

6.1 Máte právo vznést námitku vůči používání vašich osobních dat po účely přímého marketingu a/nebo rozesílání vložených reklamních sdělení (viz podmínky 4.2.5 a 5.2 výše). Své nastavení informací, které si přejete z Webu zasílat, můžete kdykoli změnit prostřednictvím Zodpovědné osoby poštou nebo e-mailem.

6.2 Jak je uvedeno výše, svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby při obdržení souboru cookie zobrazil upozornění (viz podmínku 10).

6.3 Podle DPA máte právo vyžádat si od nás informace týkající se vašich osobních dat, která o vás zpracováváme. Takové požadavky je nutné adresovat písmeně poštou [nebo e-mailem] Zodpovědné osobě spolu s poplatkem 10 liber. Příslušné informace vám poskytneme do 40 dnů po obdržení poplatku.

6.4 Podle DPA máte také další práva vztahující se ke zpracování vašich osobních dat.

7. Údržba vašich osobních dat

7.1 Zabezpečení vašich osobních dat věnujeme velkou pozornost. Všichni naši zaměstnanci a subdodavatelé s přístupem k vašim osobním datům a/nebo ti, kteří jsou zapojení do zpracování dat, jsou smluvně vázání zachovávat důvěrnost vašich osobních dat.

7.2 Zavedli jsme technologická opatření a zásady ochrany dat, které chrání osobní data, nad kterými máme kontrolu, před neoprávněným přístupem, nesprávným nakládáním, úpravami, nezákonným či náhodným zničením nebo náhodnou ztrátou.

8. Obecné použití Zásad ochrany osobních dat

8.1 Tyto Zásady ochrany osobních dat se vztahují na shromažďování a použití vašich osobních dat, které nám poskytnete, nikoli osobních dat, které můžete poskytnout přímo třetím stranám (včetně a bez omezení na operátory třetích stran z jakýchkoli webů, na které odkazuje náš Web). Třetí strany mají vlastní zásady ochrany osobních dat, které upravují zpracovávání vámi poskytnutých dat a/nebo vašich osobních dat, které těmto stranám můžeme předávat v souladu s těmito Zásadami.

9. Kontaktní informace

9.1 Budete-li mít jakékoli dotazy o zpracování nebo používání vašich osobních dat, napište v prvé řadě naší Zodpovědné osobě.

9.2 Pokud se chcete dozvědět více informací týkajících se vašich osobních dat, využijte informační linku úřadu na ochranu osobních dat na čísle: (0044) 01625 545745 nebo navštivte web www.ico.gov.uk.

10. Soubory cookie

Při poskytování našich služeb chceme, aby byly jednoduché, užitečné a spolehlivé. Při poskytování služeb prostřednictvím Internetu je někdy nutné umístit do vašeho zařízení, např. do počítače nebo mobilního telefonu, malé množství informací. K nim patří malé soubory označované jako soubory cookie. Nelze je použít k identifikaci konkrétních osob.

Tyto informace slouží ke zkvalitňování vám poskytovaných služeb, například:
– aktivace služby rozpoznávající vaše zařízení, abyste nemuseli tytéž údaje během jedné úlohy zadávat opakovaně;
– rozpoznání vašeho dříve zadaného uživatelského jména a hesla, abyste je nemuseli zadávat pokaždé, kdy to webová stránka vyžaduje;
– zjišťování počtu osob, které služby využívají, aby jejich používání bylo snazší a byla zajištěna jejich dostatečná rychlost.

Tyto malé soubory můžete spravovat sami. Více informací naleznete na webu: http://www.direct.gov.uk/en/SiteInformation/DG_197506?CID=Central&PLA=url_mon&CRE=managing_cookies

Jak používáme soubory cookie

Při poskytování našich služeb chceme, aby byly jednoduché, užitečné a spolehlivé. Když jsou služby poskytovány prostřednictvím Internetu je někdy nutné umístit do vašeho zařízení, např. do počítače nebo mobilního telefonu, malé množství informací. K nim patří malé soubory označované jako soubory cookie. Nelze je použít k identifikaci konkrétních osob.

Tyto informace slouží ke zkvalitňování vám poskytovaných služeb, například:
– rozpoznání vašeho dříve zadaného uživatelského jména a hesla, abyste je nemuseli zadávat pokaždé, kdy to webová stránka vyžaduje;
– zjišťování počtu osob, které služby využívají, aby jejich používání bylo snazší a byla zajištěna jejich dostatečná rychlost;
– analýza anonymních dat, která nám pomáhá porozumět, jak lidé naše služby využívají a jak je můžeme dále zlepšovat.

Tyto malé soubory můžete spravovat sami. Více informací naleznete v následujícím článku: http://www.direct.gov.uk/en/SiteInformation/DG_197506?CID=Central&PLA=url_mon&CRE=managing_cookies

Jak odstranit soubory cookie nastavené ve vašem zařízení: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1'Our use of cookies'

Při používání našich Webů se můžete setkat se dvěma typy souborů cookie:

Vlastní soubory cookie: Jedná se o naše vlastní soubory cookie, které kontrolujeme, sloužící k poskytování informací o používání našeho Webu.

Naše Weby používají soubory cookie na několika místech – uvádíme zde jejich seznam s podrobnějšími informace o způsobu jejich použití a době, po kterou jsou uchovávány v zařízení.

Soubory cookie nastavené našimi Weby PHPSESSID – autentizační relace zabraňující nutnosti opakovaného přihlašování v rámci jedné relace prohlížeče. Typický obsah: Data ověřené pomocí algoritmu hash, jejichž platnost vyprší po ukončení relace.

Soubory cookie třetích stran: Tyto soubory cookie se nachází v internetových nástrojích jiných společností, které používáme ke zdokonalení našeho Webu, např. služby Facebook nebo Twitter, které mají vlastní soubory cookie a ovládají je.

Nástroje Google Analytics a Mapy Google: Ke sledování způsobu, jakým se návštěvníci dostanou na náš Web a cesty, kterou na Web dorazili, což nám pomáhá zkvalitňovat naše služby. Používáme např. nástroje Google Analytice, oblíbenou službu k analýze webu poskytovanou společností Google. Nástroje Google Analytics používají soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatelé náš Web používají. Další informace o používání těchto souborů cookie naleznete na stránce se zásadami ochrany osobních dat společnosti Google. Používáme také službu Mapy Google, která vylepšuje možnosti procházení Webu. Další informace o používání těchto souborů cookie naleznete na stránce se zásadami ochrany osobních dat společnosti Google.

Někdy využíváme dalších dodavatelů, kteří také mohou na svých webech nastavit vlastní soubory cookie. Společnost iCandy distribuci těchto souborů cookie neřídí. Další informace naleznete na webu http://www.google.com/intl/en_uk/policies/privacy/

Služba Addthis Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o způsobu, jakým návštěvníci sdílí informace z našeho Webu. Tyto informace používáme k vytváření zpráv a ze zdokonalování našeho Webu. Další informace naleznete na webu http://www.addthis.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=25437

MyShopify.com Slouží k zajištění služeb obchodu. Další informace naleznete na webu http://www.shopify.com

Chráněno patenty.

Patentováno

Prosím zmáčkněte tlačítko 'přehrát' výše a ujistěte se, že máte zapnuté reproduktory
Close
Close
title
desc
Close
3D HELP

Abyste obrázkem otáčeli, klikněte na něj a táhněte požadovaným směrem nebo použijte levé a pravé tlačítko na vaší klávesnici.

Pro přiblížení použijte buď kolečko pro scrollování na vaší myši (pokud ho má), nebo použijte tlačítka 'A' nebo 'Z' na klávesnici.
CLOSE HELP
Close
Close

ochrana soukromí