GARANTIE

De garantie op uw product is onze kwaliteitsbelofte. We garanderen dat dit product op het moment van aankoop geen enkel gebrek vertoont met betrekking tot de afwerking en de productiematerialen. Uw product is tijdens het productieproces aan diverse kwaliteitscontroles onderworpen. Indien uw product echter, ondanks onze inspanningen, gedurende de garantieperiode een materiaal- of fabricagefout blijkt te bevatten, dan verplichten wij ons ertoe de garantievoorwaarden te respecteren. Neem contact op met uw plaatselijke erkende verkoper voor meer informatie over deze voorwaarden.

Bewaar na aankoop van uw product(en) de originele aankoopbon. Plaats dit veilig in het opbergvak achterin het mapje van de garantie. De aankoopdatum moet duidelijk zichtbaar zijn en het is belangrijk dit te controleren.

De iCandy-producten worden automatisch onder garantie gedekt vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie wordt geboden als aanvulling op en heeft geen invloed op uw statutaire rechten.

Opmerking: Het gebruik van buggyboards op een iCandy-onderstel heeft tot gevolg dat uw garantie ongeldig wordt verklaard.

Garantievoorwaarden

Frames van het onderstel en de stoel - 24 opeenvolgende maanden

Stoffen voor zitgedeelte, converterstof voor reiswieg, reiswieg, schuim op handgreep, schuim op stootbeugel en accessoires - 6 maanden

U krijgt 6 maanden extra garantie op het frame van het onderstel en/of de zitmodule als u uw product binnen 6 maanden na aankoop bij ons registreert.

Wat de garantie niet dekt:

Schade als gevolg van normale slijtage, door onvoorzichtigheid, incorrect gebruik en schade ontstaan door verwaarlozing, oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de onderhoudsinstructies.

De garantie is niet geldig in de volgende situaties:

  • 1. Bij ander gebruik of met een andere doelstelling dan de beschrijving in de instructies.
  • 2. Als het product ter reparatie is aangeboden aan een winkelier / distributeur die niet door ons is goedgekeurd of erkend.
  • 3. Als er reparaties zijn uitgevoerd door een derde of door een winkelier die niet door ons is goedgekeurd of erkend.
  • 4. Als u uw product via het internet bij een niet erkende verkoper hebt gekocht, of als uw product tweedehands is.
  • 5. Als het serienummer van het product is verwijderd.
  • 6. Als uw onderstel beschadigd raakt na of tijdens het gebruik van een buggyboard.

Waar en voor wie is de garantie geldig?

Uw garantie geldt alleen in het land van aankoop. De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

Wat te doen in geval van een defect?

Als u denkt dat er een probleem is met uw iCandy-product, neemt u contact op met uw oorspronkelijke, erkende verkoper.

Belangrijke informatie

Reparaties geven geen recht op verlenging van de garantieperiode.

Registreer uw product

Klik hier om uw product online te registreren